Pravila privatnosti

Uvodno

Izdavač Internet stranice https://urtnexeteamnasice.hr je Udruga rekreativnog trčanja Nexe team, skraćenog naziva i u daljnjem tekstu “URT Nexe Team” – Udruga rekreativnog trčanja Nexe team, Braće Radića 44, 31500 Našice OIB: 35595207081 (u daljnjem tekstu: „Izdavač“, “mi”, “nas”, “naš”), ujedno Voditelj obrade podataka.

Korisnik tj. izdavač Internet stranice https://urtnexeteamnasice.hr ili Udruga rekreativnog trčanja Nexe team je nestranačka i neprofitna pravna osoba koja okuplja i povezuje fizičke i pravne osobe sa zajedničkim interesima i strasti za trčanjem u Republici Hrvatskoj te na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici https://urtnexeteamnasice.hr ili koristila usluge (u daljnjem tekstu: „Korisnik“).

Internet stranica podrazumijeva sve dijelove koje se nalaze unutar domene https://urtnexeteamnasice.hr

Općenito

Ova Pravila privatnosti propisuju uvjete i pravila koji se odnose na praksu postupanja u vezi s osobnim podacima Korisnika te objašnjavaju načine prikupljanja, obrade i zaštite osobnih podataka.

URT Nexe Team razumije važnost privatnosti i zaštita osobnih podataka svih korisnika neše web stranice i zato želimo biti jasni kako prikupljamo, koristimo i pohranjujemo osobne podatke.

Korištenjem stranice https://urtnexeteamnasice.hr, korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje u skladu s istima.

Pravo korištenja ove Internet stranice osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Izdavača.

Rad Udruge je javan.
Javnost Udruge se ostvaruje redovnim obavještavanjem članova Udruge i medija o svim bitnim pitanjima vezanim za rad Udruge.

Udruga obavještava svoje članove i širu javnost o svom radu javnim priopćavanjem putem medija, objavom na internetskoj stranici ili na bilo koji drugi način.

Promjena Pravila privatnosti

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment djelovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Kako prikupljamo podatke?

Osobne podatke Korisnika prikupljamo kada nam ih Korisnik pošalje ili dopusti njihovo korištenje. Primjerice, putem obrasca za kontakt formu, ispunjenjem upitnika web stranici https://gun.hr, putem elektroničke pošte, osobno u Udruzi, telefonskim putem, poštom, pisanim putem ili preko društvenih mreža putem kojih nas Korisnik može kontaktirati. U iznimnim slučajevima i kada Zakon to dopušta podatke Korisnika možemo dobiti i iz drugih izvora.

Kako koristimo podatke?

Osobni podaci prikupljeni od Korisnika mogu se koristiti u sljedeće svrhe:
• U vezi mogućnosti odgovaranja na upite Korisnika.
• Radi kontaktiranja u vezi s našim djelovanjem.
• Zbog poboljšanja općenitog korisničkog iskustva na web stranici, razumijevanju želja i potreba Korisnika i poboljšanja naših usluga.
• Pružanja relevantnijeg oglašavanja, odnosno isporučivanja oglasa koji su u skladu s interesima Korisnika ili se temelje na ponašanju i aktivnosti Korisnika na web stranici.
• Za slanje promotivnih obavijesti putem elektroničke pošte, poput obavijesti o događajima i edukativnih materijala.
• Za analitičke i statističke obrade kako bi bolje razumjeli kako Korisnici koriste naše usluge i web stranicu.
• Radi dijeljenja osobnih podataka s našim Ugovornim izvršiteljima obrade podataka, poput naših poslovnih partnera, knjigovodstvenog servisa ili dobavljača.
• Radi obrade koja je nužna prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i drugih zakona koji nas to obvezuju.

U svrhu obrade osobnih podataka Korisnika koristimo aplikacije/platforme i softvere koji su naši ugovorni izvršitelji podataka i s kojima imamo Ugovor o korištenju i zaštiti osobnih podataka.

• Facebook i Instagram – Aplikacija putem koje se predstavljamo, oglašavamo i informiramo naše članove, korisnike i potencijalne nove članove o našem djelovanju i aktivnostima.
• Google Analytics – usluga (platforma) web analitike koju nudi Google, koja prati i izvještava o prometu na web mjestu.

Kako pohranjujemo podatke?

Podatke Korisnika pohranjujemo u prethodno navedenim softverima i njihovim bazama podataka.

Pohranjujemo i obrađujemo samo one podatke i od onih korisnika koji su dali osobnu privolu za njihovu obradu i u svrhe koje ne izlaze iz svrha navedenim u ovim Pravilima privatnosti. U slučaju iznimne pohrane i obrade podataka, koja nije obuhvaćena ovim Pravilima privatnosti Korisnik će prethodno o tome biti obaviješten. Zaštita privatnosti osobnih podataka je trajna te poduzimamo sve mjere zaštite istih u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Za više informacija o tome gdje i koliko dugo se pohranjuju podaci Korisnika molimo Vas da nas kontaktirate na nexeteam2018@gmail.com.

Kako štitimo osobne podatke Korisnika?

Osobne podatke Korisnika i njihovu zaštitu shvaćamo ozbiljno te trajno primjenjujemo odgovarajuće organizacijske, fizičke i tehničke mjere kako bi zaštitili sve osobne podatke koje prikupljamo.

U svrhu zaštite osobnih podataka poduzeli smo niz mjera:

Osobne podatke Korisnika nećemo dostavljati, prodavati ili ustupiti trećim stranama, osim onima koji su navedeni u ovim Pravilima privatnosti te onima s kojima imamo Ugovor o zaštiti osobnih podataka. Podatke iznimno možemo dostaviti trećoj strani ako je to neophodno za zaštitu vitalnih interesa Korisnika, zakonski obvezno, potrebno u svrhu pravnih postupaka, izričito zatraženo od strane Korisnika ili neophodno za odgovor njegovom zahtjevu.

Osobne podatke za koje više ne postoji osnova ili privola za obrađivanje možemo zadržati u svrhe statistike ili čuvanja povijesti komunikacije, ali iste nećemo obrađivati niti na koji način te ćemo ih čuvati od bilo kojeg neovlaštenog pristupa ili upotrebe.

Bitno je istaknuti kako, bez obzira na mjere zaštite osobnih podataka koje poduzimamo, nijedno internetsko mjesto, elektronički prijenos, računalna mreža ili bežična veza nisu posve sigurni.

Koja su prava Korisnika u vezi s osobnim podacima?

Korisnik u svakom trenutku bez navođenja razloga može zatražiti svoja prava vezano uz osobne podatke koji se obrađuju.

Pravo na uvid u osobne podatke i svrhe njihove obrade
• Pravo na izmjenu osobnih podataka
• Pravo na brisanje osobnih podataka
• Pravo na ograničenu obradu osobnih podataka i pravo na izmjenu svrhe obrade
• Pravo na slanje osobnih podataka
• Pravo na povlačenje privola za obradu osobnih podataka.

Korisnik može svoja prava vezano uz osobne podatke provesti slanjem poruke na nexeteam2018@gmail.com

Ako imate bilo kakvo pitanje o obradi ili zaštiti osobnih podataka kontaktirajte nas na nexeteam2018@gmail.com ili na adresu Udruge – Udruga rekreativnog trčanja Nexe team, Braće Radića 44, 31500 Našice

U slučaju da smatrate da u vezi s vašim podacima ne postupamo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i GDPR uredbom te ako isto ne možete riješiti u suradnji s nama, pritužbu možete podnijeti nadležnom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Više o kolačićima pročitajte ovdje.